Tietosuojaseloste

 

Keliakialiiton verkkokaupan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Keliakialiitto ry

Hammareninkatu 7

33100 Tampere

p. 03 2541 300

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Päivi Ruokonen

Hammareninkatu 7

33100 TAMPERE

p.03 2541 330

toimisto@keliakialiitto.fi

 

3. Rekisterin nimi

Keliakialiiton verkkokaupan asiakasrekisteri

 

4. Rekisteröidyt

Keliakialiiton verkkokaupassa tuotetilauksen tehneet

 

 5. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Keliakialiitto ry:n verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

 

 6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tilausten tiedot

Tilausten seurantakoodit

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkokaupasta https://kauppa.keliakialiitto.fi/ tilauslomakkeen kautta

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja toteuttaminen sitä vaatii. Asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle lainsäädännön velvoittaessa ja tilausten toimittamiseen ja laskutukseen liittyvissä asioissa. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

 

9. Tietojen siirtäminen EU:n /ETA -alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietosuojalain puitteissa kolmansilla osapuolilla on kuitenkin mahdollisuus siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, lukuun ottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

 

11. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä, mistä tiedot hankitaan sekä mihin niitä käytetään ja luovutetaan. Tarkastuspyyntö esitetään suoraan rekisterinpitäjälle ja pohjana voi halutessaan käyttää tietosuojavaltuutetun toimiston laatimaa mallilomaketta.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta tulee tehdä sähköpostitse: toimisto@keliakialiitto.fi

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Keliakialiitto ry
Tietosuoja
Hammareninkatu 7
33100 Tampere

 

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojen oikaisemiseen sekä oikeuden tietojen poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi. Mikäli tietoja tulee päivittää tai korjata, asiakkaan tulee olla yhteydessä edellä mainituin tavoin.

 

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.8.2020.